Anadolu’nun batısında, İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes, Milattan Önce 6 bin yılından bu güne kadar uzanan zengin tarihi, antik eserleri ile göz kamaştırmakta. Bugün Ege Bölgesi’nin en çok turist çeken yerlerinden birisi olan Efes’te dönemin eğlence ve oyunları sergilenerek turistlere hem keyifli saatler geçirmesi sağlanıyor hem de dönemin kültürü hakkında bilgiler veriliyor.

Efes’in Tarihi ve Kültürel Yapısı

Klasik Yunan Döneminde, İyonya’nın 12 büyük şehrinden birisi olan Efes, Romalıların gelmesiyle, önemli Roma kentleri arasında yerini aldı. Kentin Romalılar döneminde oldukça geliştiği tarihi kaynaklarda geçmektedir. Arkeolog Adil Evren’in yürüttüğü kazı çalışmalarında, Derbent Çayı kıyısında, Çukuriçi Höyük keşfedildi.

Bu Efes hakkında bildiklerimizin aslında çok yetersiz olduğunu kanıtladı. Efes’in Neolitik Dönemden – Erken Bronz Çağına kadar burada yerleşim olduğu keşfedildi ve kanıtlandı. Efes Antik Kenti Milattan Önce 1050 yılında, Yunanistan’dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, Milattan Önce 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınır.

Efes’in Altınçağ Helenistik ve Roma Çağlarıdır!

Efes Antik Kenti’nin en görkemli dönemi, Helenistik ve Roma çağlarıdır. Milattan Önce birinci ve ikinci yüzyılda Asya Eyaleti’nin başkenti olur ve nüfusu iki yüz bini geçer. Bu yıllarda her yer mermerden yapılmış, anıtsal yapılarla donatılır. Efes Antik Kenti Dördüncü yüzyılda, Efes Limanı, Marnas Çayı ve Büyük Menderes Nehrinin taşıdığı alüvyonlarla dolar ve kent denizden uzaklaşır.

Bu Efesin ticaretinin sona ermesi demekti. İmparator Hadrian, limanı birkaç kez temizletir, ama bu Efes’in kötü gidişatına dur demeye yetmeyecektir. Bugün Efes, Antik Yunan Medeniyetleri ve Anadolu tarihi açısından büyük önem taşımaya devam etmektedir.

Antik kente günümüzde dahi çeşitli sanat etkinlikleri organize edilmektedir. Gelen turistlere o dönemin dövüşleri, dansları dönemin kıyafetleri ile sergilenmektedir. Efes Antik Kenti Yedinci yüzyılda, bu kıyılara Arap saldırıları başlar. Bizans dönemine gelindiğinde, şehir tekrar yer değiştirir ve kentin ilk kurulduğu yer olan, Ayasuluk Tepesi’ne taşınır. 1330 yılında Türkler tarafından alınır. Aydınoğullarının merkezi olan Ayasuluk, 16. yüzyıldan itibaren giderek küçülmeye başlamıştır.

Efes İzmir’in Selçuk İlçesinde Bulunur!

Günümüzde bölgede, 30.000 nüfuslu turistik Selçuk ilçesi bulunmaktadır. Dünyanın Yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Antik Efes kenti içerisindedir. Lydia Kralı Kroisos tarafından Bereket tanrıçası Artemis için120 yılda gerçekleştirilen Artemis tapınağından geride çok fazla bir şey kalmamış olsada Tapınağa ait muhteşem 2 Heykel Selçuk Müzesinde korunmaktadır.